LOCATION:Home > Faculty > Council Name Lists
Faculty
Council Name Lists

President: Han Jin (Wuhan University)

Executive President: Xiao Yongping (Wuhan University)

Vice President: Yu Jinsong (Renmin University of China)

Council Member (sorted by pinyin)

 

Fu Yueyu ( the Revolutionary Committee of the Kuomintang)

Guo Junzheng (Xinhua News Agency)

Huang Jin (China University of Political Science and Law)

Huang Huikang (Ministry of Foreign Affairs)

Huang Jiefang (International Civil Aviation Organization)

Li Chenggang (Ministry of Commerce)

Shen Zhuanghai (Wuhan University)

Xiao Yongping (Wuhan University)

Sun Jin (Ministry of Foreign Affairs)

Yang Qin (Langfang Kangcheng Holdings Co., Ltd.)

Ying Weiwei (Wuhan University)

Yu Jinsong (Renmin University of China)

Yu Minyou (Wuhan University)

Zhang Haiwen (State Oceanic Administration)

Zhang Yongjian (Supreme People's Court)

Zheng Quan (Hubei Enterprise European Legal Aid Center)

Zhu Zhengfu (Guangdong Kunlun Law Firm )